Υπόγεια Διάβαση οδού Φαρσάλων κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές στη Λάρισα
Farsalon-01.jpg

ΥΠΕΧΩΔΕ, Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 1990, 880.000 €


Τεχνικό σιδηροδρομικής και οδικών γεφυρών μήκους 64,0 μ. και πλάτους 10,0 μ., με φορέα από χυτή επί τόπου πλάκα επικάλυψης σε μονολιθική σύνδεση με διαφραγματικά στοιχεία.

Η προμελέτη και οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1990, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 880.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου το ΥΠΕΧΩΔΕ και ανάδοχος κατασκευής μετά από διαγωνισμό η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 1991.