Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ A.E., Θεσσαλονίκη
07-02_01-TITAN-OF_P-096.jpg

Κτιριακές εγκαταστάσεις, Ν. Ευκαρπία, 1999-2005, 2.500.000 €


Πρόκειται για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της τσιμεντοβιομηχανίας. Το γραφείο ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ανέλαβε τον επανασχεδιασμό της εσωτερικής κυκλοφορίας του ευρύτερου χώρου των εγκαταστάσεων, την χωροθέτηση και τον σχεδιασμό της νέας πύλης εισόδου, τον σχεδιασμό τεσσάρων νέων κτιρίων (γραφείων, εργαστηρίων, προσωπικού και ελέγχου παραγωγής) καθώς και τον εκσυγχρονισμό και επέκταση τριών υφιστάμενων.


Το έργο έχει ολοκληρωθεί.