Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Untitled_Panorama2-1_72.jpg

Κτιριακό συγκρότημα, 2007, 57.000.000 €, αρχιτεκτονική μελέτη


Κτίριο (17.100 τ.μ.) για τη στέγαση των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Αναπτύσσεται σε τέσσερις ορόφους, ενώ στο συγκρότημα περιλαμβάνονται και τρία διατηρητέα κτίρια.
Πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η συνολική ανάδειξη της "γειτονιάς" που δημιουργείται από τις τρεις ενότητες των διατηρητέων: (ΦΙΞ, ΦΩΤΑΕΡΙΟ, ΜΥΛΟΣ) σε μια θεματική, αντιληπτική, αλλά και λειτουργική ενότητα.
Η κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής πρότασης οργάνωσης των όγκων του νέου κτιριακού συγκροτήματος ήταν να αναπτυχθούν δύο κάθετοι μεταξύ τους κεντρικοί άξονες-πεζόδρομοι.
Ένα πρόσθετο στοιχείο απολύτως προσδιοριστικό στην οργάνωση των όψεων των νέων κτιρίων είναι η επιθυμία για ακριβή και αποτελεσματικό τρόπο ηλιοπροστασίας των κτιρίων.
Για την ηλιοπροστασία των Ν.Δ. όψεων εγκαθίσταται ένας δεύτερος φλοιός, ο οποίος αποτελείται από ένα σύστημα περιστρεφόμενων οριζοντίων μεταλλικών περσίδων σε όλη την έκτασή τους.
Στις Β.Δ. και Ν.Α. όψεις των κτιρίων, για τους ίδιους λόγους, εγκαθίσταται και πάλι ένας δεύτερος φλοιός, από αναρτώμενα κεραμικά στοιχεία (συμπαγή μπροστά από τα πλήρη της όψης και διάτρητα - περσιδωτά στη ζώνη των ανοιγμάτων).
Με τους χειρισμούς αυτούς υλοποιούνται οι βασικές αρχές της αισθητικής οργάνωσης για τον πλήρη διαχωρισμό του "παλιού" και του "νέου" σε όλα τα επίπεδα και διαφοροποιούνται πλήρως από αυτά χωρίς να προβάλουν ανταγωνιστικά, συμπληρωματικά ή έστω "ανάλογα" αισθητικά στοιχεία. Η επιλογή των κεραμικών φλοιών στις Β.Δ. και Ν.Α. όψεις έγινε και για έναν πρόσθετο λόγο. Για να σηματοδοτήσει και να υλοποιήσει τον λειτουργικό και αισθητικό άξονα ενοποίησης των σημαντικών μνημείων της περιοχής (ΦΙΞ, ΦΩΤΑΕΡΙΟ, ΜΥΛΟΣ) με μία ενιαία υφή κεραμικών στοιχείων που χαρακτηρίζει και τα τρία αυτά μνημεία.