Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β
DSC_0258_1.jpg

ΕΛΙΞ Α.Τ.Ε. (Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου Μεγάρου Μουσικής), 2002 - 2011, 26.243.000 €


Συμμετοχή στη διοίκηση του έργου, εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών, διεύθυνση, παρακολούθηση και έλεγχος των επομένων σταδίων των μελετών καθώς και εποπτεία της κατασκευής για την εφαρμογή τους.

Αρχιτέκτονες:

ARATA ISOZAKI & Associates

Οριστική Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης: SCHEMA 4 ARCHITECTS

Σύμβουλοι: Δ. Φατούρος, Α. Λαδά, Λ. Παπαδόπουλος