Νέο Μουσείο Ακρόπολης
nam_takase_1a.jpg

Αθήνα, 2001, 47.000.000 €, διάκριση σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

σε συνεργασία με το γραφείο Arata Isozaki & associates


"...........ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ:

Περισυλλεγμένα, σκόρπια κομμάτια, περιμένετε την Εκκόλαψη.
Δεν νομίζω πως γίνεται να μετενσαρκωθείτε
με την επιστροφή σας στον λόφο
και την αρμονική σας χύτευση σε ένα κομμάτι.
[διαταγή]
Στα πόδια του λόφου, μπροστά στο Θέατρο του Διονύσου,
χτίστε ένα Εκκολαπτήριο.
Η Γαία θα το οναμάσει Κοσμικό Αυγό.
Μέσα στέκει ο Εικονικός Παρθενών.
Θα στηθεί πάνω σε πραγματικά κομμάτια,
έπειτα περιμένετε την Εκκόλαψη.
Πραγματικά και εικονικά κομμάτια θα διασταυρωθούν
και όταν έρθει η Τρίτη Χιλιετία, το τσόφλι θα διαρραγεί.
Τότε το φανταστικό είδωλο θα το νοιώσουμε ως πραγματικό.
(Η μεταφορά του σπηλαίου του Πλάτωνα θα επαναληφθεί.)
Το Αυγό του Σύμπαντος

 

Arata Isozaki