ΤΕΙ Καστοριάς
09-01_01-TEI_5.jpg

2005, 9.554.000 €


Πρόκειται για τη μελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων του παραρτήματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, έξω απ΄ την πόλη, στην περιοχή των Μανιάκων. Η μελέτη περιλαμβάνει:


- το ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής
- προκαταρκτική μελέτη για τη χωροθέτηση του συνόλου των εγκαταστάσεων
- προμελέτη για την οργάνωση του συνολικού υπαιθρίου χώρου, και
- πλήρη μελέτη των δύο βασικών κτιρίων του συγκροτήματος, στα οποία στεγάζονται: οι αίθουσες διδασκαλίας, η βιβλιοθήκη, τα αμφιθέατρα, η διοίκηση, τα εργαστήρια, τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού και οι βοηθητικοί χώροι.


Το έργο βρίσκεται στη φάση της κατασκευής.