Οδικές κοιλαδογέφυρες Τ4 στο τμήμα Ν. Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό, του καθέτου άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας οδού
04-01_Gef.-T4_2.jpg

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Οριστική μελέτη, 2002, 4.840.000 €


Οδική κοιλαδογέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων συνολικού μήκους 310,0 μ. (10x31,0=310,0 μ.), πλάτους 12,75 μ. καθενός και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 14,3 μ. Φορείς ανωδομής από προκατασκευασμένες δοκούς επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων και χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώματος. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η πλήρης μελέτη εκπονήθηκε το 2002 ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 4.840.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και ανάδοχος κατασκευής η ΑΕΓΕΚ Α.Ε, η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2004.