Οδική γέφυρα Γ1 δεξιού κλάδου στο τμήμα Μέτσοβο – Μαλακάσι της Εγνατίας οδού
Gefyra-G3-03.jpg

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Οριστική μελέτη, 2007, 2.574.000 €


Oδική γέφυρα δεξιού κλάδου συνολικού μήκους 170,0 μ. (2x85,0=170,0μ.), πλάτους 13,7 μ. και ύψους μεσοβάθρου 16,1 μ. Συνεχής φορέας ανωδομής, μονοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με μεταβλητό ύψος, μονολιθική σύνδεση στο μεσόβαθρο και κατασκευή με τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Θεμελίωση σε φρέατα.

Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 2007, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των

2.574.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ανάδοχος κατασκευής η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2009.