Καθεδρικός Ιερός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου και πολιτιστικό κέντρο στα Τίρανα
Tirana-01_1.jpg

 

Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, Στατική μελέτη, 2005, 3.230.000 €


Το έργο βρίσκεται στο κέντρο των Τιράνων και αποτελείται από τον Ιερό Ναό, που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ορθόδοξος ναός της Ευρώπης, με επιφάνεια κάτοψης 1660,0 τ.μ. και μέγιστο ύψος 32,2 μ., υπόγειο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, παρεκκλήσιο, συνοδικό μέγαρο και κωδωνοστάσιο με μέγιστο ύψος 46,0 μ.

Η φέρουσα κατασκευή όλων των κτιρίων - κατασκευών είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα σε επιφανειακή θεμελίωση, ενώ για την αντιστήριξη των μετώπων εκσκαφής μέγιστου βάθους 9,3 μ., χρησιμοποιήθηκαν ως κατακόρυφα στοιχεία έγχυτοι φρεατοπασσάλοι και ανοιχτές χαλύβδινες διατομές.

Η στατική μελέτη εκπονήθηκε το 2005, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 3.230.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας και ανάδοχος κατασκευής η εταιρεία SNP (Στέφανος Ν. Παπάζογλου), η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2012.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τόποι Λατρείας