Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας
_MG_4209-web.jpg

Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, 2012, 1.000.000 €


Το έργο αφορά στην αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτιρίου (καταστήματος) σε Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης είκοσι δύο κλινών, στην περιοχή Μαυροβουνίου Πέλλας. Το υφιστάμενο κτίριο αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. και βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 6.000 τ.μ..

Για τη μετατροπή του υφιστάμενου κτιρίου σε Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, προβλέπονται εκτεταμένες επεμβάσεις τόσο στο κέλυφος όσο και στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο. Ουσιαστικά ανασχεδιάζεται όλο το κτίριο και διατηρείται μόνο ο φέρων οργανισμός, ο οποίος ενισχύεται και ανακατασκευάζεται τοπικά, προκειμένου να εναρμοσθεί με τις νέες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις.

Η φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, αποτελούμενη από μικτά συζευγμένα συστήματα πλαισίων-τοιχωμάτων, τα οποία συνδέονται με τους δίσκους των πλακών, διαμορφωμένων με νευρώσεις, ενισχύεται τόσο συνολικά με την προσθήκη τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, όσο και τοπικά σε ορισμένα μόνο μέλη της με τη χρήση σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή (πλάκες και δοκούς) και την κατασκευή μανδυών (υποστηλώματα).