Κτίριο Γραφείων Στην Οδό 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη
01_geniko-1.jpg

Συμμετοχή σε διαγωνισμό μελέτη κατασκευή, 2008


Πρόκειται για το σχεδιασμό κτιρίων γραφείων στο πλαίσιο των όρων και απαιτήσεων του έργου «Διαγωνισμός για την αγορά ακινήτου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». Επειδή οι απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος καλύπτονται από το πρώτο κτίριο (Α) συνολικής επιφάνειας 8.350 m², χωρίς να εξαντλούν τον συντελεστή δόμησης, στην πρόταση περιλαμβάνεται και ένα δεύτερο κτίριο (Β) επιφάνειας 750m ² το οποίο διατίθεται επίσης με χρήση γραφείων και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Η τελική σύνθεση αφορά σε ένα κτιριακό συγκρότημα δύο ανεξάρτητων κτιρίων γραφείων -εν δυνάμει μέρη ενός μορφολογικά και λειτουργικά ενιαίου συνόλου, εφόσον απαιτηθεί. Η πρόταση διαμόρφωσης και οργάνωσης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, τον χαρακτήρα του έργου ως Δημόσιο κτίριο και ακολουθεί τις αρχές και τους στόχους της προκήρυξης , που τίθενται συνοπτικά ως εξής:
- απόδοση ιδιαίτερου χαρακτήρα στο κτίριο, ως κτίριο Δημόσιας Διοίκησης,
- αρμονική ένταξη του κτιρίου στο χαρακτήρα, την κλίμακα και τις κλιματολογικές συνθήκες της πόλης,
- ευελιξία στην λειτουργική οργάνωση του κτιρίου,
- δημιουργία σύγχρονου κτιρίου με βελτίωση των συνθηκών εργασίας και συναλλαγής,
- ανάδειξη των αρχών σχεδιασμού που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής (αισθητική εμφάνιση, σύγχρονα υλικά),
- εξοικονόμηση ενέργειας, βιοκλιματικός σχεδιασμός.

Το κτίριο Α κατασκευάζεται στην νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου (οδός 26ης Οκτωβρίου). Στον πυρήνα του χωροθετείται ανοικτό αίθριο ορθογωνικού σχήματος, ως προέκταση του κεντρικού άξονα που περνάει από την κεντρική είσοδο του κτιρίου - ένας εσωτερικός κήπος με χώρους καθιστικών και πρασίνου, λειτουργεί σαν χώρος οργάνωσης (κυκλοφορίας, διανομής αλλά και κοινωνικών συναναστροφών) αλλά και σαν ρυθμιστής φυσικού φωτισμού, αερισμού και μικροκλίματος. Μέσω του αιθρίου φωτίζονται και αερίζονται φυσικά όλοι οι γραφειακοί χώροι που βρίσκονται στην εσωτερική περίμετρο, ενώ οι υπόλοιποι χώροι κύριας χρήσης αναπτύσσονται στην εξωτερική. Όλοι οι χώροι, συμπεριλαμβανομένων αρχείων και αποθηκών έχουν φυσικό φωτισμό (και υπό συνθήκες αερισμό).
Τα υλικά που κυριαρχούν στις όψεις είναι το μέταλλο, το ξύλο και το γυαλί. Το εξωτερικό περίβλημα αποτελείται από μεγάλα τμήματα υαλοπετασμάτων (Curtain Wall) και τμήματα επενδεδυμένα με ξύλινα πάνελ. Βασικό στοιχείο στην οργάνωση των όψεων είναι η κατασκευή διατάξεων ηλιοπροστασίας, ανάλογα με τον προσανατολισμό. Στην νοτιοδυτική όψη αντιμετωπίζεται με την εγκατάσταση ενός δεύτερου φλοιού σε απόσταση, αποτελούμενο από ένα σύστημα οριζοντίων και κάθετων κινητών μεταλλικών περσίδων. Η περιστροφή των περσίδων εξασφαλίζει την συνολική ηλιοπροστασία των όψεων (ανοιγμάτων και πλήρων) κατά τους θερινούς μήνες, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα της εισόδου της ηλιακής ακτινοβολίας σε μεγάλο βάθος στο εσωτερικό των κτιρίων κατά την χειμερινή περίοδο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των όψεων είναι οι επιφάνειες από θερμομονωμένη μορφοποιημένη υαλόμαζα τύπου Reglit. Το υλικό επιλέχθηκε για το φωτισμό χώρων που δεν έχουν ανάγκη διαφάνειας (κλιμακοστάσια, κεντρικά αρχεία και αποθήκες κ.λπ.
Με τις ίδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού αντιμετωπίστηκε και το κτίριο Β, που χωροθετείται στην Βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου (οδός Νικ. Ουρανού).
Ο σχεδιασμός της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου ακολουθεί και ενδυναμώνει τις
οργανωτικές αρχές σχεδιασμού του κτιρίου. Περιμετρικά του οικοπέδου, στα όρια με τα όμορα οικόπεδα και σε κατάλληλη απόσταση από την περίφραξη, φυτεύονται αειθαλή και φυλλοβόλα δέντρα για την οπτική μόνωση του κτιρίου, την ανεμοπροστασία και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών μικροκλίματος.
Επιπλέον σχεδιάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του ακάλυπτου χώρου περιοχές με χλοοτάπητα και αγροστώδη σε λευκό εγκιβωτισμένο βότσαλο, καθώς και παρτέρια, με διαφοροποιήσεις στα υλικά και στο φυτικό υλικό, εξασφαλίζοντας συνθήκες υδατοδιαπερατότητας και διαπνοής.
Άλλωστε, εκτός από τη φύτευση στον περιβάλλοντα χώρο, φυτεύεται και το μεγαλύτερο μέρος των δωμάτων.