Οδική γέφυρα Κ/Δ Κ.Ο. στο τμήμα Βέροια - Λευκόπετρα της Εγνατίας οδού
11_cutcover-2.jpg

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - Ι. Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε., Οριστική μελέτη, 2001, 1.015.000 €


Τεχνικό υπό επίχωση μήκους 90,0 μ. και πλάτους 14,0 μ. σε καμπύλη κάτοψη ακτίνας 50,0 μ. Φορέας πολυγωνικό ολόσωμο πλαίσιο. Θεμελίωση επιφανειακή. Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 2001, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 1.015.000 €. Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής η Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - Ι. Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2002.