"KINGS AVENUE" Εμπορικό Κέντρο, Πάφος, Κύπρος
01-.jpg

2012, αρχιτεκτονική μελέτη


Το οικόπεδο στο οποίο κατασκευάζεται το εμπορικό κέντρο "King's Avenue", έχει έκταση 46.500 m² και βρίσκεται στη συμβολή της οδού Τάφων των Βασιλέων με τη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου, η οποία συνδέει την Πάφο με την Κάτω Πάφο. Πρόκειται για μια αστική περιοχή με έντονη τουριστική ανάπτυξη.
Η θέση του γηπέδου, το μέγεθος και το σχήμα του, αλλά και η ήπια κλίση του εδάφους προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τόσο για τη γενική οργάνωση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, όσο και για τα επί μέρους τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία της σύνθεσης.
Πρόκειται για ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 97.500 m² κατανεμημένου σε πέντε στάθμες. Στις δύο κατώτερες στάθμες συγκεντρώνονται οι χώροι στάθμευσης, οι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι. Στις δύο ενδιάμεσες αναπτύσσονται τα επίπεδα των εμπορικών χρήσεων και οι χώροι αναψυχής, ενώ στην τελευταία στάθμη τοποθετούνται -σε μηχανολογικό όροφο- οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Ο φορέας είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικός σε όλο το ύψος του κτιρίου, οργανωμένος σε έναν κάνναβο 8,20 x 10,50 m. Σε ορισμένες περιοχές, στις οποίες απαντώνται ενιαίοι χώροι μεγάλων ανοιγμάτων, οι δοκοί αποκτούν μήκος έως και 33,0 m.
Από οπλισμένο σκυρόδεμα γίνονται οι πυρήνες κατακόρυφης επικοινωνίας, από τα θεμέλια και μέχρι τη στάθμη του ισογείου και τα περιμετρικά τοιχώματα του υπογείου.
Οι όψεις του κτιρίου επενδύονται με θερμομονωτικά πετάσματα πάχους 100 mm για τους τοίχους και 50 mm για τα στηθαία.
Η στέγη του μηχανολογικού ορόφου επικαλύπτεται με θερμομονωτικά μεταλλικά πετάσματα, πάχους 80 mm.
Η ήπια κλίση του εδάφους και προς τους δύο βασικούς άξονες έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εσωτερικού χώρου συνεχούς ροής. Ως εκφραστικό στοιχείο αυτής της συνεχούς ροής χρησιμοποιήθηκε η αίσθηση μιας υδάτινης ροής στο χώρο.
H κεντρική εμπορική διαδρομή, που ακολουθεί το βασικό κατά μήκος άξονα, καμπυλώθηκε έτσι, ώστε να μη φανερώνει την αρχή ή το τέλος της πορείας του χρήστη. Τα μεγάλα -επίσης καμπυλόμορφα- κενά ενοποιούν τα επί μέρους επίπεδα, όχι απλώς οπτικά, αλλά και λειτουργικά.
Οι δύο είσοδοι - έξοδοι που χωροθετήθηκαν στα άκρα του εμπορικού άξονα βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά πάντα σε συνέχεια του υπαίθριου χώρου και έτσι η εσωτερική κυκλοφορία του κοινού ακολουθώντας αυτή τη συνεχή ροή δημιουργεί την αίσθηση της κίνησης σε ένα ενιαίο χώρο, όπου το ισόγειο γίνεται όροφος και το αντίστροφο, χωρίς όμως αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό από το χρήστη.
Η αίσθηση της συνεχούς ροής εντείνεται με τη χρήση επί μέρους μορφών, υλικών και τυπολογικών στοιχείων, που παραπέμπουν σε μια "υδάτινη" ατμόσφαιρα.
Η οροφή του εμπορικού κέντρου καμπυλώνεται όχι μόνο σε κάτοψη, αλλά και σε τομή, παίρνοντας τη μορφή μιας κυματοειδούς επιφάνειας επάνω στην οποία τοποθετούνται -σαν φυσαλίδες- οι απολήξεις των φωτοσωλήνων που εισάγουν στον εσωτερικό χώρο το φυσικό φως.
Όλα τα στοιχεία που επιλέγονται για τον εμπορικό άξονα γίνονται διαφανή (όψεις των καταστημάτων, στηθαία, ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες κτλ.) έτσι που να μη διακόπτουν τις οπτικές φυγές.
Φωτεινές λωρίδες με τους λογότυπους των καταστημάτων διασχίζουν το χώρο απ' άκρη σ' άκρη και τονίζουν το συνεχή και αδιάκοπο χαρακτήρα του.
Σε επιλεγμένες περιοχές του εμπορικού άξονα δημιουργούνται "στάσεις" με καθιστικά, περίπτερα και σταντ. Σ' αυτές τις περιοχές επικρατεί μια "πραγματική" υδάτινη ατμόσφαιρα. Καταρράκτες από δέσμες οπτικών ινών και φυσική ροή νερού διασχίζουν καθ' ύψος όλα τα επίπεδα του χώρου και καταλήγουν σε μικρές λίμνες και κήπους στο κατώτατο δάπεδο.
Ειδικός φωτισμός, άλλοτε μέσα από διάφανα φύλλα και δέσμες οπτικών ινών, άλλοτε μέσα από τις καμπυλώσεις της οροφής και άλλοτε από αιωρούμενα φωτιστικά βότσαλα ή συστάδες τέτοιων βότσαλων συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία της ιδιαίτερης ατμόσφαιρας.