Καρδία, Θεσσαλονίκη
02-02_01_KARDIA_K-18-21-(Back-View).jpg

Συγκρότημα 80 ανεξάρτητων κατοικιών, Ο.Τ. 11,12, 2008, 13. 275.000 €


Πρόκειται για το σχεδιασμό 2 συγκροτημάτων κατοικιών που εκτείνονται σε 2 οικοδομικά τετράγωνα συνολικής έκτασης περίπου 13.150 τ.μ. στην Καρδία Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουν 80 κατοικίες με 4 υπόγειους χώρους στάθμευσης 96 θέσεων.

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την εξέλιξη του πρώτου βραβείου του σχετικού διαγωνισμού τον οποίο προκήρυξε η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Ο συνολικός σχεδιασμός του έργου διαχειρίζεται θέματα που αφορούν σε διαφορετικές κλίμακες, από τον αστικό σχεδιασμό μέχρι την μελέτη εφαρμογής. Στην αρχική σύνθεση και για το συγκεκριμένο οικόπεδο, χρησιμοποιήθηκαν πέντε τύποι κατοικιών οι οποίοι προσαρμόστηκαν και τροποποιήθηκαν κατάλληλα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ο συνδυασμός των τύπων με προσαρμογές σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο (αποστάσεις και στάθμες) επιτρέπει την ομαδοποίηση των τύπων - κατοικιών σε πυρήνες οι οποίοι αποτελούν τις επτά επί μέρους περιοχές - γειτονιές του σχεδίου γενικής διάταξης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κτίρια Κατοικιών