ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λάρισας
06-01_01_IKA-LARISSA_-copy.jpg

Νέο Κτίριο Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών, 2008, 11.450.000 €, διαγωνισμός


Θέμα του διαγωνισμού ήταν η ανέγερση νέου κτιρίου, σε οικόπεδο επιφάνειας 2.100 τ.μ., στο οποίο θα στεγαστεί το Τοπικό Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Λάρισας. Η κτιριακή ενότητα περιλαμβάνει την Τοπική Μονάδα Υγείας και τις Υπηρεσίες Ασφάλισης (Διοικητικές Υπηρεσίες).


Για το νέο κτίριο που θα στεγάσει την Τοπική Μονάδα Υγείας και τις Υπηρεσίες Ασφάλισης επιλέχθηκε η δημιουργία δύο διαφορετικών κτιριακών όγκων Υγείας και Ασφάλισης, με κοινό υπαίθριο σημείο εισόδων ώστε να υπάρξει διαχωρισμός, αυτονομία προσπελάσεων και αναγνωρισιμότητα των διαφορετικών λειτουργιών.


Βασικά μορφολογικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι η διάσπαση των όγκων σε δύο κτιριακές ενότητες, η εφαρμογή μιας απλής, ήρεμης και γραμμικής γεωμετρίας, η επιλογή των υλικών των όψεων και ο περιορισμός τους σε τρία βασικά στοιχεία (γυαλί - ξύλο - επίχρισμα), η δημιουργία των δύο επάλληλων εξωτερικών φλοιών, η οποία εντείνει την αίσθηση της διαφάνειας και του βάθους, η κινητικότητα των κατακορύφων και οριζοντίων περσίδων που δίνει στις όψεις τη δυνατότητα διαφορετικών "εικόνων" του κτιρίου και τέλος η αποδέσμευση των όψεων από τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού, που προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες ποικιλίας στη σύνθεση των μικροστοιχείων των όψεων, διαλύοντας την αυστηρότητα που αναπόφευκτα δημιουργούν τα κατακόρυφα στοιχεία του σκελετού.


Στη μελέτη προβλέφτηκαν βιοκλιματικά στοιχεία.


Με ένα σύνολο επιλογών οι οποίες αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην αναβάθμιση από περιβαλλοντικής πλευράς με μείωση των επιβλαβών εκπομπών, επιτυγχάνονται η αποτελεσματική προστασία του κτιριακού κελύφους από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες, καθώς και η εκμετάλλευση των θετικών και ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων επί του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου.


Ο σχεδιασμός και η ενσωμάτωση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας επιτυγχάνουν χαμηλό κόστος λειτουργίας και κατασκευής.


Βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχτηκε και αναπτύχθηκε ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτιρίου είναι ο σκιασμός και ηλιασμός του, ο φυσικός φωτισμός και περιορισμός των εσωτερικών θερμικών προσόδων, η θερμική αδράνεια της κατασκευής και η θερμομόνωση, τα φυτεμένα δώματα και οι φυτεύσεις στον ακάλυπτο χώρο.