ΙΚΑ, 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη
C_004.jpg

Κτίριο Υπηρεσιών Υγείας, 2008, 12.170.000 €, διαγωνισμός 1ο βραβείο


Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ 25ης Μαρτίου βρίσκεται στην ανατολική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου και Κίμωνος Βόγα. Το έργο βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το ιδιαίτερης αξίας διατηρητέο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης "Βίλλα Μορντώχ". Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 12.365 τ.μ. και το ζήτημα εδώ ήταν η ένταξη του μεγάλου αυτού σε όγκο κτιρίου στον ευρύτερο χώρο του μνημείου, με τρόπο που να μην αλλοιώνεται η ιστορική και αισθητική ταυτότητα του χώρου. Η κεντρική ιδέα περιελάμβανε τη δημιουργία δύο επιμήκων κτιριακών όγκων με κατεύθυνση του μεγάλου άξονα Ανατολή - Δύση. Στο κτίριο προβλέπεται να στεγαστούν τρεις βασικές ενότητες υπηρεσιών υγείας που είναι η τοπική μονάδα υγείας, το κέντρο προληπτικής ιατρικής και το διαγνωστικό κέντρο και η ιατρική της εργασίας Θεσσαλονίκης.