Τετραώροφη οικοδομή με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων και αλλαγή χρήσης τριώροφου διατηρητέου κτιρίου στα Χανιά
Chania_Untitled_Panorama1.jpg

ΕΜΜ. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ, Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη, 2005, 10.000.000 €


Πρόκειται για νέο τετραώροφο κτιριακό συγκρότημα σχήματος Π επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στα Χανιά, ενώ στο κέντρο του οικοπέδου διατηρείται ανακαινιζόμενο αυτοτελές τριώροφο διατηρητέο κτίριο. Ο σταθμός αυτοκινήτων έχει χωρητικότητα 217 θέσεων στάθμευσης, εκτεινόμενος σε τέσσερις υπόγειους ορόφους,

Η φέρουσα κατασκευή των υπέργειων ορόφων και του α' υπόγειου ορόφου αποτελείται από μικτά συζευγμένα συστήματα πλαισίων-τοιχωμάτων, τα οποία συνδέονται με τους δίσκους των πλακών. Οι πλάκες στις οροφές του β' έως δ' υπογείου διαμορφώνονται σαν μυκητοειδείς με κιονόκρανα.

Η νέα φέρουσα κατασκευή του διατηρητέου κτιρίου αποτελείται από έναν "κλασσικό" σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος, συνδεόμενο με τις διατηρητέες τοιχοποιίες, που μπορούν πλέον να θεωρηθούν μη φέρουσες. Η υποθεμελίωση - "υποδιέλευση" (Unterfangung - Unterfahrung) του διατηρητέου προβλέπεται με τη διάταξη μικροπασσάλων και κεφαλοδέσμων από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνδεομένων με τη διατηρητέα τοιχοποιία μέσω βλήτρων και μεταξύ τους με προεντεταμένους ελκυστήρες.

Οι μελέτες εκπονήθηκαν το 2005, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 10.000.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου ο Εμμ. Τριποδάκης και ανάδοχος κατασκευής η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2009.