Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη
01_presentation_Page_01_ANATOLIA.jpg

2013, Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, 1ο Βραβείο


1. Γενικά - Υπάρχοντα κτίρια
Ο διαγωνισμός αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που στεγάζουν σήμερα το πρόγραμμα σπουδών International Baccalaureate (I.B.). Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα κτίρια Compton και Ladas.
Το Compton είναι ένα πέτρινο κτίριο, που κτίσθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '30.
Το Ladas είναι ένα κτίριο από σκυρόδεμα σε μορφή Ταυ, που κτίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του '60. Αποτελείται από δύο πτέρυγες και αρχικά κτίσθηκε για να στεγάσει κοιτώνες σπουδαστών.


2. Κεντρική ιδέα της επέμβασης
Η κεντρική ιδέα της πρότασης έχει σκοπό να ικανοποιήσει όλους τους όρους και τις απαιτήσεις που τέθηκαν από τον αγωνοθέτη, και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα σύγχρονο κτίριο εκπαίδευσης. που θα ικανοποιεί όλες τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες του σήμερα.
Αυτό είναι μία δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα πρόκληση, καθότι δημιουργεί τη ιδέα της σύνθεσης αντιθέτων σε πολλά επίπεδα:
- Το παλιό και το καινούργιο - το παρελθόν και το μέλλον
- Παραδοσιακές μέθοδοι και σύγχρονες τάσεις
- Συμβατική νοοτροπία και ανάγκη για νεωτερικότητα
- Εκπαιδευτικά συστήματα και κοινωνική κουλτούρα
Η αντίθεση γίνεται - μέσω του περιβάλλοντος - η κατεύθυνση (διαδρομή) προς την αειφορία.


3. Περιγραφή της πρότασης
Στόχος μας είναι η οργάνωση των διαφόρων χρήσεων και λειτουργιών λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο χώρο και τους περιορισμούς του υπάρχοντος στατικού φορέα και ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα και τον έλεγχο, την οικειότητα και την αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος.


4. Μορφή και υλικά
Το Compton είναι ένα ογκώδες, εσωστρεφές, λιτό πέτρινο κτίριο, που αποκαθίσταται στην αρχική του μορφή.
Αντίθετα το νέο κτίριο ακολουθεί έναν ανάλαφρο και κομψό τύπο.
Είναι μία διαφανής, εξωστρεφής, γεωμετρική γυάλινη κατασκευή, που φέρνει το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό και ταυτόχρονα εξάγει την μοναδική ταυτότητα του κτιρίου στο άμεσο περιβάλλον.
Ένα σύνθετο κέλυφος καλύπτει το περίγραμμα του κτιρίου.