26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη
04-01_01_26is_31_page15.jpg

Κτιριακό συγκρότημα με υπόγειους χώρους στάθμευσης (120 θέσεις), 2007, 13.980.000 €


Πρόκειται για κτιριακό συγκρότημα γραφείων, το οποίο αποτελείται από τρία κτίρια έξι ορόφων ανωδομής και δύο υπογείων. Τα κτίρια συνδέονται μεταξύ τους σε όλα τα επίπεδα με κλειστές υπαίθριες γέφυρες, ενώ κάθε κτίριο επικοινωνεί μέσω κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων με τα υπόγεια.


Η κίνηση μεταξύ των κτιρίων γίνεται γύρω από εσωτερικά αίθρια τα οποία συμβάλλουν στον καλύτερο φωτισμό και αερισμό των κτιρίων. Στο επίπεδο του ισογείου τα αίθρια διαμορφώνονται σαν κήποι οι οποίοι προεκτείνονται και εξωτερικά των κτιρίων δημιουργώντας χώρους συνάντησης και αναψυχής.


Όσο αφορά στη μορφολογία των κτιρίων, κυρίαρχα στοιχεία είναι το ξύλο και το μέταλλο. Ένα μεταλλικό δίχτυ καλύπτει τη νότια και τη δυτική όψη του κτιρίου, ενώ συστήματα περσίδων και στεγάστρων προστατεύουν τις υπόλοιπες όψεις των κτιρίων από την ηλιακή ακτινοβολία. Η γεωμετρία καθώς και οι ξύλινες επιφάνειες των εξωστών και της στοάς, παραπέμπουν σε εικόνα ιστιοφόρου καραβιού, εικόνα εναρμονισμένη με τη θέση του κτιρίου απέναντι από το λιμάνι και τη θάλασσα