Κτίρια Γραφείων, Διοίκησης και Υπηρεσιών

-
 • 2012, 3ο Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για τα Κεντρικά Γραφεία και άλλες Υπηρεσίες του Οργανισμού

 • -
 • ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 • Κτιριακό συγκρότημα με υπόγειους χώρους στάθμευσης (120 θέσεις), 2007, 13.980.000 €

 • -
 • Θέρμη, Θεσσαλονίκη

  Κτιριακό συγκρότημα, 2009, 3.000.000 €

 • -
 • Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, Λάρισα

  2005, διαγωνισμός

 • -
 • Τηλεοπτικός Σταθμός Star Channel, ΑΘΗΝΑ

  "Γραφεία και εγκαταστάσεις παραγωγής, Έκθεση της "FERRARI", συνεργείο αυτοκινήτων και υπόγειος χώρος στάθμευσης, Ν. Κηφισιά, 2005, 20.000.000 €, αρχιτεκτονική μελέτη"

 • -
 • Lamda Ακίνητα, Αθήνα

  Γραφεία με ισόγεια εμπορική έκθεση και υπόγειο χώρο στάθμευσης, Ν. Κηφισιά, 2005, 16.200.000 €, αρχιτεκτονική μελέτη

 • -
 • Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης

  Μηχανογραφικό Κέντρο, Λάκκωμα, Χαλκιδική, 1996, 1.000 εκ. δρχ. (2.950.000 €)

 • -
 • Θεμελιοδομή Α.Ε.

  Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 1987

 • -
 • ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Παρευξείνια Τράπεζα, Θεσσαλονίκη

  Κτιριακό συγκρότημα με υπόγειους χώρους στάθμευσης (200 θέσεις), 2008, 16.000.000 €, διαγωνισμός σε εξέλιξη

 • -
 • Κτιριακό συγκρότημα, 2007, 57.000.000 €, αρχιτεκτονική μελέτη

 • -
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  Θεσσαλονίκη, 2003, 16.580.000 €, διαγωνισμός

 • -
 • Δ.Ε.Θ., Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε.

  Εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία της Συνόδου, 2002, 6.210.000 €, αρχιτεκτονική μελέτη

 • -
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς

  2002, 6.330.000 €, διαγωνισμός

 • -
 • Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας, Θεσσαλονίκη

  2000, 12.326.000 €, διαγωνισμός

 • -
 • Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων

  Επέκταση, 1998, διαγωνισμός 2ο βραβείο, αρχιτεκτονική μελέτη

 • -
 • Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης

  1994, 1.767 εκ. δρχ. (5.185.000 €), διαγωνισμός 1ο Βραβείο

 • -
 • Διοίκηση Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης (Σήμερα Τράπεζα Πειραιώς)

  Κεντρικό Κτίριο, Θεσσαλονίκη, 1993, 1.650 εκ. δρχ. (4.842.000 €) διαγωνισμός 1ο βραβείο

 • -