Εταίροι

-

Ιωάννης Χατζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός 1964

Συγκοινωνιολόγος ΜSc 1985

Επικεφαλής Τομέα Συγκοινωνιακών Εργων -

Αρμόδιος ανάπτυξης εργασιών και Δημοσίων Σχέσεων


Νικόλαος Χαλάτης
Πολιτικός Μηχανικός μεγάλης εμπειρίας 1967

Επικεφαλής Τομέα Στατικών Μελετών ειδικών απαιτήσεων

 

Κώστας Σορτίκος
Πολιτικός Μηχανικός 1970

Βασικός Εταίρος (Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος)

 

Ιωάννης Σ. Τέγος
Πολιτικός Μηχανικός 1986

Πρόεδρος Δ.Σ.
Διευθύνων σύμβουλος

 

Αριστοτέλης Τοκατλίδης
Δρ Πολιτικός Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας 1989

 

Ζωή Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας 1994

 

Νικόλαος Νανούσης
Δρ Πολιτικός Μηχανικός 1995

Εντεταλμένος σύμβουλος,

Διευθυντής Τομέα έργων πολιτικού μηχανικού

Yπεύθυνος συμβάσεων

 

Ηλίας Παπαδόπουλος
Δρ Πολιτικός Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας MSc 1999

Διευθυντής Μηχανοργάνωσης, Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης

 

Γεώργιος Πατλάκας
Δομοστατικός Μηχανικός Εταίρος 1965

 

Κωνσταντίνος Λεφάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός 1969

Επικεφαλής Τομέα Ιδιωτικών 'Εργων

και 'Εργων στο Εξωτερικό

 

Ιφιγένεια Δούκα
Αρχιτέκτων Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας 1971

 

Ελισάβετ Σταλέντζα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Εταίρος 1978

 

Γιώργος Καρακώστας
Αρχιτέκτων Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας 1990

 

Αλεξία Πρασσά
Αρχιτέκτων Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας 1992

 

Μάνος Τουρπάλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας MSc 1992

Εντεταλμένος Σύμβουλος
Διευθυντής Τομέα αρχιτεκτονικών έργων
Yπεύθυνος συμβάσεων

 

Γιώργος Χατζηκοσμάς
Αρχιτέκτων Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας 1992

Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 

Φαίδρος Αυδής
Αρχιτέκτων Μηχανικός πολυετούς εμπειρίας 1993

 

Κατερίνα Μπαδόλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc 1995
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Διευθύνουσα Σύμβουλος