Ιστορικό

-

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Μελετητική Εταιρεία Τεχνολογικών Εφαρμογών Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε." αποτελεί συνέχεια της "ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Ε.Π.Ε.", που μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 1995.

 

Η "ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Ε.Π.Ε." είχε ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη το 1980, ως συνένωση σε ενιαίο σχήμα του γραφείου μελετών "ΜΕΤΕ Ε.Π.Ε.", του Αρχιτεκτονικού Τμήματος του γραφείου μελετών "ΣΥΣΜ Ο.Ε." και των συνεργατών τους. Τα δύο αυτά γραφεία εργάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, για δέκα περίπου χρόνια το καθένα (1970-1980), με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση μελετών Δημοσίου και ήταν γραμμένα στο παλιό Μητρώο Μελετητών σε πολλές κατηγορίες μελετών.

 

Κατά την πορεία της μέχρι σήμερα, η εταιρεία εμπλουτίζεται συνεχώς με νεώτερο σε ηλικία στελεχιακό δυναμικό αλλά και με μηχανικούς έμπειρους, τόσο στην εκπόνηση μελετών όσο και στην επίβλεψη της κατασκευής και διοίκηση έργων, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει ποικίλους τομείς τεχνικών δραστηριοτήτων.

 

Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και είναι πιστοποιημένη κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 από τον φορέα πιστοποίησης TÜV NORD.